Araştırma-Geliştirme

Ar-Ge

Demirsoy; Dünyadaki teknolojik gelişimlere paralel olarak yenilik odaklı Ar-Ge çalışmaları yapmakta ve çalışmalarını "Müşteri İçin Teknoloji" anlayışıyla sürdürmektedir.

Ar-Ge Bölümünün temel stratejileri şu başlıklar altında toplanabilir:

  • Üniversite - Sanayi işbirliği çerçevesinde üniversiteler ve araştırma merkezleri ile yakın ilişkilerin kurulması ve ortak projelerin yürütülmesi,
  • Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası projelere katılarak ileri araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi ve Ar-Ge ekibinin teknik yetkinliğinin arttırılması,
  • Yenilikçi ürünler geliştirilmesi, ürün iyileştirilmesi, prototipler ve patentler geliştirilmesi,
  • Yeni teknolojilerin değerlendirilmesi ve incelenmesi, kısa, orta ve uzun vadeli teknolojik yol haritasının tanımlanması, fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi,
  • Başta gıda ürünleri olmak üzere her türlü ürüne has yeni film yapılarının geliştirilmesi ve ambalaj tasarımı için bilimsel yaklaşımlar kullanılarak formülasyon hazırlanmasıdır.

Ar-Ge laboratuvarımız toplam 180 m2 kapalı alana sahip olup, iyi laboratuar uygulamaları (GLP) esas alınarak tasarlanmıştır. İleri teknolojik cihazlarla donatılmış Ar-Ge laboratuvarımızda plastikler ve özellikle esnek filmler, bariyer filmler ve hijyen ürünleri ile ilgili birçok mekanik, fiziksel ve kimyasal testler uluslararası standartlar ve test metotları kullanılarak yapılmaktadır.